OGŁOSZENIE

Przedsiębiorca KABEX M i K Bogunia spółka jawna z siedzibą w Janowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka HUŚTAWKA TALERZOWA, kod EAN 5905919014047, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na zaniżoną średnicę środków zawieszenia liny oraz wykonany węzeł przy montażu zabawki, który nie jest systemem nierozbieralnym, co stwarza ryzyko upadku dziecka lub obrażeń fizycznych oraz zaniżoną grubość folii opakowania zabawki, stwarzającą ryzyko uduszenia, niekompletną instrukcję montażu i konserwacjii wyrobu oraz brak wymaganego ostrzeżenia o treści: "Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku domowego", ostrzeżenie czy zabawka przeznaczona jest do użytku wewnątrz czy na zewnątrz, brak słowa "Ostrzeżenie" poprzedzającego ostrzeżenie dotyczące ograniczenia wieku (0-3) i maksymalnego obciążenia.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów