OGŁOSZENIE

Przedsiębiorca KABEX M i K Bogunia spółka jawna z siedzibą w Janowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka HUŚTAWKA OGRODOWA Wymiary B:40 cm, kod EAN 5905919012319, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na zaniżoną średnicę środków zawieszenia oraz wykonane węzły przy montażu zabawki (zastosowane węzły nie są systemami nierozbieralnymi, których siłowe rozebranie powoduje zniszczenie produktu, ponieważ istnieje możliwość rozwiązania węzłów bez zniszczenia wyrobu; nie są one również systemami całkowicie odpornymi na ingerencję z zewnątrz, tzn. złączami spawanymi lub wykonanymi metodą wtryskową), co stwarza ryzyko upadku lub obrażeń fizycznych dziecka. Ponadto przedmiotowa zabawka posiada niekompletną instrukcję montażu/instalacji huśtawki oraz konserwacji i brakuje ostrzeżenia: „Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku domowego".

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów